Vítejte na stránkách společnosti GEODING, geodézie Pardubice, s. r. o.

Geodézie Pardubice - zaměření, vytyčení, geometrický plán


Společnost Geoding, geodézie Pardubice, s.r.o. byla založena v roce 1992 skupinou pracovníků bývalého státního podniku Geodézie Pardubice. Díky této kontinuitě můžeme našim zákazníkům nabídnou mnohaleté zkušenosti v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Firma je vybavena moderní technikou i tradičními přístroji a pomůckami pro veškeré geodetické práce s výjimkou důlní geodézie.

Pokud řešíte problém týkající se katastru nemovitostí, ať již jde o pozemek, stavbu nebo věcné břemeno, můžete využít naší poradny na telefonní lince 737 442 911.